Dokumentumaink Pénzügyi beszámoló 2010

Fényképeink


Pénzügyi beszámoló 2010 PDF Nyomtat Email


2674 Bírósági nyilvántartási szám


VESZPRÉM-CSERHÁTI TÁRSASKÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET

8200 Veszprém, Köd u. 2.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

 

2010.

üzleti évről

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. 12. 31. (év, hó, nap)

 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG „ A „ változat

            Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A.

Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

-

 

-

02.

I

IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

03.

 

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

 

 

 

04.

II

TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

05.

 

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

06.

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

07.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök                          

                 értékhelyesbítése

 

 

 

08.

B.

Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)

55

 

295

09.

I.

KÉSZLETEK

 

 

 

10.

II.

KÖVETELÉSEK

 

 

 

11.

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

12.

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

55

 

295

13.

C.

Aktív időbeli elhatárolások

-

 

-

14.

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)

55

 

295

 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG „ A „ változat

            Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

A

B

C

d

e

15.

D.

Saját tőke (16.+17.+18.+19.+20.+21. sor)

55

 

295

16.

I

INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

 

 

 

17.

II

TŐKEVÁLTOZÁS

24

 

55

18.

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

19.

IV.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

20.

V

TÁRGYÉVI E. ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

31

 

240

21.

VI

TÁRGYÉVI E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

 

22.

E.

Céltartalékok

 

 

 

23.

F.

Kötelezettségek (24.+25.+26. sor)

0

 

0

24.

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

25.

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

26.

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

0

27.

G.

Passzív időbeli elhatárolások

-

 

-

28.

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+22.+23.+27. )

55

 

295

 

Egyszerűsített éves beszámoló

     „ A „ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

A

b

C

d

e

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele

392

 

593

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

40

 

 

 

a.) alapítótól

 

 

 

 

b.) központi költségvetésből

 

 

 

 

c.) helyi önkormányzattól

40

 

 

 

d.) egyéb

 

 

150

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

194

 

330

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

4.

Tagdíjból származó bevétel

68

 

 

73

5.

Egyéb bevételek

90

 

39

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

1

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

-

 

-

C.

Összeses bevétel (A+B)

392

 

593

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

361

 

353

 

Anyagjellegű ráfordítások

361

 

353

 

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

-

 

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

F.

Összes ráfordítás (D+E)

361

 

353

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F)

-

 

-

H.

Adófizetési kötelezettség

-

 

-

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

-

 

-

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

31

 

240


 

Támogatóinknca_logo

logo

Logo_keretes


logo


mzeum_logo


Eskvi_s_alkalmi_cmmel_890_x_540

XHTML and CSS. | Kepri Portal